POLLY BOOT

Kalite Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Şirketimiz bünyesinde önceliğimiz; 'İş Güvenliği Çizmesi ve Termal Çorap Üretimi' kapsamımızda müşterilerimizin istekleri doğrultusunda yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemleri standartlarına bağlı kalarak, risk bazlı proses yaklaşımı ile hatasız ve kaliteli hizmet sunmaktır.

Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır.Bu bilinç ışığında,imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir. Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek,çevreye duyarlı,sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir. İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır. Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir. 'ilgili kapsamımızda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar,uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir. Çevresel boyutlarımız çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşım sergileyerek proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almaktayız. Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için ; müşterilerimize ,çalışanlarımıza ,tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar,amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız. Komşularımızın, misüşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız. Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır. Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız.Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.

Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma,kirletmeme,kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar,gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler. Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan, sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız. Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır. Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak, Tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel , teknik ve sağlık eğitimlerini eksiksiz vermek ve İSG sistemi içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayacak spesifik eğitim programları düzenleyerek sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak, Proaktif yaklaşımı benimseyerek olası iş kazalarını önlemek, işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek sağılığa zarar verebilecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak , işyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak , Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak ; Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve bu doğrultuda oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak, Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın katılımını sağlamak , Çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak ve kullanılmasını sağlamak , Mesleki eğitimin önemini benimsemek ve benimsetmek , iş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek , İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak, sürekli gelişimini sağlamak ve taahhüt etmek,

Pollyboot Üst Yönetimi olarak; Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir entegre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini, raporlanacağını ve risk bazlı yaklaşım prensibine uyulacağını, İlgili kapsamımız ve stratejilerimiz ile entegre politika ve hedeflerimizin uyumunun sağlanacağını, Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını, Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını taahhüt ederiz.

İŞ GÜVENLİĞİ ÇİZMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

İş güvenliği çizmesi, kaza risklerini azaltmak ve verimi artırmak için tasarlanmış, koruyucu, teknik bir üründür. Bu nedenle satın alırken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır.

Risk Analizi

Her firmanın çalışma ortamlarına göre farklı riskleri vardır. İş güvenliği çizmeleri, farklı riskler karşısında doğru çözümü bulmak üzere, çok sayıda seçenekle üretilir. İş güvenliği çizmesi satın alırken bu riskler, iş yerinde kurulacak bir komisyon tarafından mutlaka analiz edilmeli ve çözümü sağlayacak çizme tercih edilmelidir. Ayrıca, konusunda uzman müşteri temsilcileri tarafından danışma hizmeti alınmalı ve mümkünse çalışma ortamı kendilerine gösterilmelidir. Özellikle müşteri temsilcisinin sağlayacağı ücretsiz deneme numunelerinden faydalanılmalı ve iş yerinde kurulu komisyonun fayda -maliyet analizi yaptıktan sonra hangi ürünün işletme için daha ekonomik olduğuna karar verilmelidir. Çalışma ortamının risk analizi yapılmadan kullanılacak yanlış bir ürün, kaza riskini azaltmayacağı gibi, koruyucu bir özellik de sağlamayacaktır.Dolayısıyla, bu şekilde yapılan bir harcamanın beklentiyi sağlaması mümkün olmamaktadır. Risk analizinin doğru bir şekilde yapılması için, bu konuda uzman satıcılar tarafından sorulan sorulara ayrıntılı ve doğru cevap verilmeli, mümkünse çalışma ortamı kendilerine gösterilmelidir.

CE Etiketi

İş güvenliği çizmelerinde CE etiketine mutlaka sahip olmalıdır. İş güvenliği çizmesi satın alırken CE etiketi üzerindeki bilgilerin doğru ve tam yazılmış olmasına da dikkat edilmelidir

Sertifika

SRC kayma standardına uygun olduğu iddia edilen ürünlerin sertifikalarında SRC ibaresibulunmalıdır. Ürün sertifikaları AB tarafından onaylanmış kurumlardan alınmış olmalıdır. TSE (TÜRKİYE )SATRA (İngiltere),CTC (Fransa), RICCOTEST (İtalya), bu kurumlardan bazılarıdır.

Bu sertifikalar, üzerindeki "EC TypeCertification" ibaresi ile ayırt edilebilir.Sertifika üzerinde, koruyucu burun başta olmak üzere, Çizmelerin tüm malzeme özelliklerinin belirtilmiş olması gerekir.

- Her ürün grubu için ayrı bir sertifika bulunması zorunludur. Bunun için sertifika üzerinde yazan modelin adıyla, satın almak istediğiniz modelin adının birebir aynı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Çelik burun gibi malzemelerin ayrı sertifikaları vardır. Bu sertifikaların ürünün kendisine ait gibi sunulmasına karşı dikkatli olunmalıdır.

- Özellikle antistatik ve çift yoğunluklu tabanı olan çizmelerde en az OB standardı aranmalıdır.

Standart – Koruma Tipi

İş güvenliği çizmeleri için Avrupa'da uygulanan standart koruma tipleri vardır.

(S4,S5,O5.OB vs.) Alıcının, bu standartlar hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi, çalışma ortamına uygun olan standarttaki ÇİZMELERİN önerilmesi gereklidir. Satın alma esnasında, ürünün özellikleri incelenmeli, etiketinde yazan standarda uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. İş güvenliği çizmesinin seçiminde bu unsurların göz önüne alınması risklerin en aza indirgenmesini sağlarken, kullanıcının verimliliğini maksimize eder.

KISALTMALAR, STANDARTLAR ve AÇIKLAMALAR

EN ISO 20347 İş Güvenliği Çizmeleri (Burun darbe dayanımı olmayan)

OB :Antistatik, şok emici topuk bölgesi

O5 :Antistatik, şok emici topuk bölgesi, suya dirençli, çelik ara taban

EN ISO 20345 İş Güvenliği Çizmeleri

S4: Antistatik, şok emici topuk bölgesi çelik burun koruyuculu çizme

S5: Antistatik, şok emici topuk bölgesi çelik burun+çelik ara taban koruyuculu çizme

EN ISO 20345 ve EN ISO 20347 TEST DEĞERLERİ EN ISO 20345 ve EN ISO 20347 standardı, EN ISO 20344 standardındaki testleri geçmiş, performansı yüksek malzemeden oluşan güvenliği ayakkabılarına ait Avrupa standardıdır.

CE TEKNİK ETİKETLEME BÖLGELERİ

P : Çelik ara taban

C : İletken ayakkabı

A : Antistatik ayakkabı

CI : Soğuğa karşı yalıtım

E : Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu

WRU : Suya dayanıklı saya

FO : Yağa dayanıklı taban

SRA : Seramik yüzey üzerinde kayma direnci

SRB : Çelik yüzey üzerinde kayma direnci

SRC : SRA + SRB toplam direnç(EN ISO 20345:2011 EN 13287 DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI )

PU : Poliüretan

TPU : TERMO POLİÜRETAN

TABAN

PU / PU TABAN

Düşük yoğunluklu orta taban hafif ve esnekliğin yanı sıra topuk şoklarına ve titreşimlerine mükemmel uyum sağlar. Aşınmaya, hidrokarbonlara ve yağlara karşı, kayma dirençli, yüksek yoğunluklu SRC belgeli dış taban.

PU / TPU TABAN

Düşük yoğunluklu orta taban hafif ve esnekliğin yanı sıra çift yoğunluklu taban topuk şoklarına ve titreşimlerine mükemmel uyum sağlar. Aşınmaya, hidrokarbonlara, yağlara ve soğuk ortamlara karşı, kayma dirençli, yüksek yoğunluklu SRC belgeli dış taban.

PU MOSTRA

Çift ve tek yoğunluklu poliüretandan üretilmiştir. Şok ve ter emici özelliği sayesinde daha konforlu bir kullanım sağlayan yıkanabilir PU Mostra.

LABARATUVAR TESTLERİ

TS EN ISO 50321:2000 : Alçak gerilim tesislerinde çalışmak için elektriksel yalıtımlı ayak giyecekleri. Bu standart 1000 V geçmeyen tesislerde enerji altında veya enerji bölümlerine yakın çalışmalarda kullanılan yalıtkan ayak koruyucular.

TS EN ISO 13287 : Kişisel koruyucu donanım kayma direnci test metodu (SRA-SRB-SRC )

TS EN 12568 : Çizme burnu direnç özellikleri test modu

TS EN 20344:5.4 : Ayak koruyucu darbe direnci tayini

TS EN 20344:5.16 : Ayak üst bölümü koruyucu 100 ve 200 joule direnç test metodu