Kalite Politikamız ve Belgelerimiz


Şirketimiz bünyesinde önceliğimiz; ‘İş Güvenliği Çizmesi ve Termal Çorap Üretimi’ kapsamında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemleri standartlarına bağlı kalarak, risk bazlı proses yaklaşımı ile hatasız ve kaliteli hizmet sunmaktır.

EN ISO 20345:2022 ve EN ISO 20347 : 2022

PollyBoot Ranger modelimiz ile yeni belge standartlarına geçişe başladık…Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir. Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir. İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır. Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir. İlgili kapsamımızda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir. Çevresel boyutlarımız çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşım sergileyerek proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almaktayız. Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ile ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız. Komşularımızın, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesine katkı sağlamaktayız. Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır. Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız. Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.

Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme, kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler. Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan, sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız. Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır. Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak, tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel, teknik ve sağlık eğitimlerini eksiksiz vermek ve İSG sistemi içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayacak spesifik eğitim programları düzenleyerek sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak, proaktif yaklaşımı benimseyerek olası iş kazalarını önlemek, işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek sağlığa zarar verebilecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, işyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak, çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak; tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve bu doğrultuda oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak, tüm süreçlerimize çalışanlarımızın katılımını sağlamak, çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak ve kullanılmasını sağlamak, mesleki eğitimin önemini benimsemek ve benimsetmek, iş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek, İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak, sürekli gelişimini sağlamak ve taahhüt etmek,

Pollyboot Üst Yönetimi olarak; Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir entegre yönetim sisteminin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini, raporlanacağını ve risk bazlı yaklaşım prensibine uyulacağını, İlgili kapsamımız ve stratejilerimiz ile entegre politika ve hedeflerimizin uyumunun sağlanacağını, Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını, Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını taahhüt ederiz.

İŞ GÜVENLİĞİ ÇİZMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR ve RİSK ANALİZİ

İş güvenliği çizmeleri, iş kazalarını azaltmak ve iş verimini artırmak amacıyla tasarlanmış teknik koruyucu ürünlerdir. Bu nedenle bu çizmeleri satın alırken dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır.

 • Risk Analizi: Her işyerinin kendine özgü riskleri vardır. İş güvenliği çizmeleri, farklı risklere karşı koruma sağlamak üzere çeşitli seçeneklerle sunulur. Bu nedenle öncelikle işyerinizin riskleri, iş yerinizde oluşturulan bir komisyon tarafından detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Hangi tür tehlikelerle karşı karşıya olduğunuzu belirlemek, doğru çizmeyi seçmeniz için kritik öneme sahiptir.
 • Profesyonel Danışmanlık: İş güvenliği çizmesi seçerken, konusunda uzman müşteri temsilcilerinden danışmanlık hizmeti almanız önemlidir. Bu uzmanlar, ihtiyaçlarınıza en uygun çizmeyi belirlemenize yardımcı olabilirler. Ayrıca, mümkünse iş yerinizi ziyaret ederek daha iyi bir değerlendirme yapabilirler.
 • Ücretsiz Deneme: Müşteri temsilcilerinden alabileceğiniz ücretsiz deneme numuneleri, iş yerinizde çizmeleri test etmenizi sağlar. Bu denemeler, hangi ürünün işletme için en uygun olduğunu belirlemekte yardımcı olabilir. Ayrıca, bu denemeler iş yerindeki komisyonun fayda-maliyet analizi yapmasına da yardımcı olacaktır.
 • Doğru Cevaplar: Risk analizi için uzman satıcılar tarafından sorulan sorulara net ve doğru cevaplar vermek önemlidir. İş yerinizin özelliklerini eksiksiz bir şekilde anlatmak, doğru çözümün bulunmasına katkı sağlar.

Unutmayın ki yanlış bir iş güvenliği çizmesi seçimi, iş yerinizdeki riskleri azaltmayacaktır. Doğru analiz ve doğru seçimler, iş güvenliğinizi sağlamlaştırarak kazaları en aza indirmenize yardımcı olacaktır. İş güvenliği çizmesi seçiminde dikkatli ve bilinçli olmak, hem çalışanlarınızın güvenliğini sağlayacak hem de işletmenizin verimini artıracaktır.

CE Etiketi

İş güvenliği çizmelerinde CE etiketine mutlaka sahip olmalıdır. İş güvenliği çizmesi satın alırken CE etiketi üzerindeki bilgilerin doğru ve tam yazılmış olmasına da dikkat edilmelidir

Sertifika

SRC kayma standardına uygun olduğu iddia edilen ürünlerin sertifikalarında “SRC” ibaresi bulunmalıdır. Ürün sertifikaları AB tarafından onaylanmış kurumlardan alınmış olmalıdır. TSE (TÜRKİYE), SATRA (İngiltere), CTC (Fransa), RICCOTEST (İtalya) gibi kurumlar bu konuda bazı örneklerdir.

Bu sertifikalar üzerinde “EC Type Certification” ibaresi ile ayırt edilebilir. Sertifika üzerinde koruyucu burun başta olmak üzere çizmelerin tüm malzeme özellikleri belirtilmiş olmalıdır.

 • Her ürün grubu için ayrı bir sertifika bulunması zorunludur. Bu nedenle sertifika üzerinde yazan modelin adıyla, satın almak istediğiniz modelin adının tam olarak aynı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
 • Çelik burun gibi malzemeler için ayrı sertifikalar mevcuttur. Bu sertifikaların, ürünün kendisiyle aynı gibi sunulmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
 • Özellikle antistatik ve çift yoğunluklu tabanı olan çizmelerde en az OB standardının aranması gerekmektedir.

Standart – Koruma Tipi

İş Güvenliği Çizmeleri için Avrupa’da Uygulanan Standart Koruma Tipleri Bulunmaktadır

(S4, S5, O5, OB vb.). Alıcıların bu standartlar hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi ve çalışma ortamına en uygun olan standartlara sahip çizmelerin önerilmesi son derece önemlidir. Ürünü satın alırken, ürünün özellikleri dikkatle incelenmeli ve etiketinde belirtilen standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. İş güvenliği çizmesi seçiminde bu faktörlerin göz önüne alınması, riskleri en aza indirirken kullanıcının verimliliğini de maksimize eder.


KISALTMALAR, STANDARTLAR ve AÇIKLAMALAR

İş Güvenliği Çizmeleri için Avrupa Standartları

EN ISO 20347 İş Güvenliği Çizmeleri (Burun Darbe Dayanımı Olmayan)

 • OB: Antistatik, şok emici topuk bölgesi
 • O5: Antistatik, şok emici topuk bölgesi, suya dirençli, çelik ara taban

EN ISO 20345 İş Güvenliği Çizmeleri

 • S4: Antistatik, şok emici topuk bölgesi, çelik burun koruyuculu çizme
 • S5: Antistatik, şok emici topuk bölgesi, çelik burun ve çelik ara taban koruyuculu çizme

EN ISO 20345 ve EN ISO 20347 Test Değerleri EN ISO 20345 ve EN ISO 20347 standartları, EN ISO 20344 standardındaki testleri geçerek, yüksek performanslı malzemelerden üretilen güvenlik ayakkabıları için Avrupa standardını belirler.


CE TEKNİK ETİKETLEME BÖLGELERİ

P : Çelik ara taban

C : İletken ayakkabı

A : Antistatik ayakkabı

CI : Soğuğa karşı yalıtım

E : Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu

WRU : Suya dayanıklı saya

FO : Yağa dayanıklı taban

SRA : Seramik yüzey üzerinde kayma direnci

SRB : Çelik yüzey üzerinde kayma direnci

SRC : SRA + SRB toplam direnç(EN ISO 20345:2011 EN 13287 DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI )

PU : Poliüretan

TPU : TERMO POLİÜRETAN


TABAN

PU / PU TABAN

Düşük yoğunluklu orta taban hafif ve esnekliğin yanı sıra topuk şoklarına ve titreşimlerine mükemmel uyum sağlar. Aşınmaya, hidrokarbonlara ve yağlara karşı, kayma dirençli, yüksek yoğunluklu SRC belgeli dış taban.

PU / TPU TABAN

Düşük yoğunluklu orta taban hafif ve esnekliğin yanı sıra çift yoğunluklu taban topuk şoklarına ve titreşimlerine mükemmel uyum sağlar. Aşınmaya, hidrokarbonlara, yağlara ve soğuk ortamlara karşı, kayma dirençli, yüksek yoğunluklu SRC belgeli dış taban.

PU MOSTRA

Çift ve tek yoğunluklu poliüretandan üretilmiştir. Şok ve ter emici özelliği sayesinde daha konforlu bir kullanım sağlayan yıkanabilir PU Mostra.


LABARATUVAR TESTLERİ

TS EN ISO 50321:2000 : Alçak gerilim tesislerinde çalışmak için elektriksel yalıtımlı ayak giyecekleri. Bu standart 1000 V geçmeyen tesislerde enerji altında veya enerji bölümlerine yakın çalışmalarda kullanılan yalıtkan ayak koruyucular.

TS EN ISO 13287 : Kişisel koruyucu donanım kayma direnci test metodu (SRA-SRB-SRC )

TS EN 12568 : Çizme burnu direnç özellikleri test modu

TS EN 20344:5.4 : Ayak koruyucu darbe direnci tayini

TS EN 20344:5.16 : Ayak üst bölümü koruyucu 100 ve 200 joule direnç test metodu